PREKIŲ PRISTATYMAS/GRAŽINIMAS

Per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba gavimo dienos Pirkėjas gali įsigytą prekę:

1. Pakeisti į kitą dydį;

2. Pakeisti į kitą prekę;

3. Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Svarbu: Pinigai grąžinami tik už įsigytą prekę, patirtos siuntimo išlaidos grąžinant prekę nėra padengiamos.

Išskirtiniais atvejais jei prekė buvo brokuota, ar pažeista, siuntėjas apmoka visas patirtas siuntimo išlaidas.

Nekokybiškų prekių grąžinimas.

Gavus nekokybišką prekę galite apie tai pranešti mums elektroniniu paštu admin@vacaresclothingstore.com arba telefonu +37062184056.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo; ( Ilgesnis laikotarpis nepratęsiamas) grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje; prekė turi būti nesugadinta; prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesubraižytas paviršius, nepakeistos sudedamosios dalys ar kiti elementai ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais; grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo pirkėjas.

Siunčiamoje siuntoje turi būti:

prekės (su etiketėmis ir originaliose pakuotėse); užpildytas grąžinimo aktas. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 kalendorinių dienų.

PRISTATYMO INFORMACIJA

Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Prekes Klientui per 1-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.

Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Prekių kiekį ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę iš kurjerio, Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio- padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

PRISTATYMO KAINA

Lietuvoje prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas. Prekes pristatome naudodamiesi AB “Lietuvos paštas” ir UAB “Omniva LT” paslaugomis.

Pristatymo būdai ir kainos:

LIETUVOS PAŠTAS

Pristatymas Lietuvos paštu - 3.00 €

OMNIVA PAŠTOMATAI

Prekes pristatysime į artimiausią Omniva paštomatą - 3.00 €

Perkant už 100€ ar daugiau, siuntimas Lietuvoje nemokamas.

PREKIŲ PRISTATYMAS Į KITAS ŠALIS

Į kitas šalis prekės pristatomos per 5-14 darbo dienų. Prekes pristatome naudodamiesi AB “Lietuvos paštas” paslaugomis.

Pristatymo kaina priklauso nuo prekės svorio.

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis admin@vacaresclothingstore.com, jei turite klausimų, susijusių su pinigų grąžinimu ar taisyklėmis. 

 

 

PRIVATUMO POLITIKA

MB „Dzūkijos bitė“ atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas renkant Jūsų asmeninę informaciją yra suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės mūsų elektronine parduotuve. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

1.       VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – MB „Dzūkijos bitė“, juridinio asmens kodas 305924833, buveinės adresas: Kalniškės g. 9-33, Alytus, LT – 62415.

Vacaresclothingstore– elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.vacaresclothingstore.com

Naudotojas (pirkėjas) – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir ar perka prekes.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – www. vacaresclothingstore.com

Paskyra – Pirkėjo registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita (account).

Paslaugos – visos vacaresclothingstore Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už elektroninę parduotuvę vacaresclothingstore.com atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės – patvirtintos galiojančios “Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www. vacaresclothingstore.com Taisyklės”.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2.       BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Vacaresclothingstore internetinės parduotuvės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis www.vacaresclothingstore.com  siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.vacaresclothingstore.com  Paskyroms.

Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

Naudotojas (pirkėjas) gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie www.vacaresclothingstore.com  elektroninės parduotuvės, taip pat neatlikęs registracijos.

3.       ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate internetinėje parduotuvėje vacaresclothingstore.com pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

·         pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje, skambindami kontaktų centro telefono numeriu, lankydamiesi klientų aptarnavimo skyriuose);

·         generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje, naudojantis programėlėmis);

·         gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie . Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys registruotis privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

·         koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

·         kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu admin@vacaresclothingstore.com dėl Paskyros panaikinimo.

Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

·         kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;

·         siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;

·         Jūsų sutikimu;

·         dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.

Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

·         Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo

·         Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.

·         Tiesioginės rinkodaros*.

*Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.vacaresclothingstore.com ir Paskyros lange Paskyra, skyriuje Naujienlaiškių prenumeratos, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio Bendras prenumeravimas, bei paspausti nuorodą Išsaugoti. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu admin@ vacaresclothingstore.com arba skambinti už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui telefonu +37062184056 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

·         duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);

·         kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).

4.       ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę  rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www. vacaresclothingstore.com dokumentuose.

Pardavėjas saugo Naudotojų (pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie vacaresclothingstore.com slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

5.       ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas (pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, turi šias teises:

·         žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

·         susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

·         reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

·         nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę. Tai galite padaryti bet kuriame  klientų aptarnavimo padalinyje arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis www.vacaresclothingstore.com ar Pardavėjo teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresas Dzūkų g. 9, Varėna

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu admin@vacaresclothingstore.com iš savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

6.       SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis www.vacaresclothingstore.com, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų  interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Žemiau pateikiamas slapukų sąrašas.

Slapuko pavadinimas/Slapuko aprašymas/slapuko galiojimo terminas/Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

__cfduid - Slapukas naudojamas vartotojų srauto nustatymui. 1 metai. Ne.

PHPSESSID - Išlaiko vartotojo naršymo sesiją, visų užklausų metu. 1 metai. Naršymo metu

UID - Unikalus vartotojo ID vartotojui atpažinti

_ga - „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. 2 metai. Taip

_gid - „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. 24 val. Taip

@@History/@@scroll|# - Anonimiškai renkama informacija apie vartotojų elgseną konkrečiame interneto puslapyje. Naršymo metu. Ne

__utm.gif - Google analytics kodas, kuris identifikuoja tik vartotojo kompiuterį ir naršyklę. Naršymo metu. Ne

__utma - Google analytics kodas, renkantis informaciją apie pirmą ir paskutinį vartotojo vizitą. 2 metai. Ne

__utmb - Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas naršė puslapyje. Naudojamas tikslaus laiko konkrečiame puslapyje nustatymui. Naršymo metu. Ne

__utmc - Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas išėjo iš puslapio. Naudojamas tikslaus laiko mūsų puslapyje nustatymui. Naršymo metu. Ne

__utmz - Google analytics kodas, registruojantis iš kur vartotojas atėjo į mūsų puslapį, koks paieškos variklis buvo naudotas, kokia nuoroda buvo paspausta ir koks paieškos terminas buvo panaudotas. 6 mėn. Ne

AWSALB - Zopim chat naudojamas kodas. 6 d. Ne

Collect - Google analytics kodas, naudojamas siųsti duomenis apie vartotojo įrenginį ir jo veiksmus, seka vartotojo naudojamus įrenginius ir rinkodaros kanalus. Naršymo metu. Ne

__zlcmid - Zopim Chat kodas, išsaugo informaciją vartotojo naršymo būseną visų užklausų metu. 1 metai. Ne

_hjIncludedInSample - Šis kodas tiria, ar vartotojas turi būti registruotas tam tikroje statistinėje kategorijoje. Naršymo metu. Ne

ads/conversion/# - Šis kodas skirtas rodomų reklamų konversijai nustatyti. Naršymo metu Ne

ads/ga-audiences - Šis kodas naudojamas Google analytics, kuris pagal lankytojų elgseną  ir skirtas pritraukti lankytojus tapti vartotojais pagal. Naršymo metu. Ne

fr - Facebook naudojamas kodas, skirtas pateikti reklaminius produktus iš trečiųjų šalių. Naršymo metu. Ne

IDE - Google DoubleClick kodas registruojantis lankytojų veiksmus peržiūrėjus ar paspaudus ant vienos iš parodytų reklamų tam, kad išmatuoti tokių reklaminių kampanijų efektyvumą ir toliau teikti personalizuotas tokio pobūdžio reklamas lankytojui. 1 metai. Ne

test_cookie - Šis kodas naudojamas nustatyti ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus. Naršymo metu. Ne

tr - Facebook Pixel naudojamas kodas. Naršymo metu. Ne

zte# - Išsaugo Zopim Chat ID prietaisui atpažinti tarp sesijų. Naršymo metu. Ne

7.       INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, priklauso Pardavėjui, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

8.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. Sąvokos

1.       Duomenų valdytojas ir svetainės www.vacaresclothingstore.com operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB „Dzūkijo bitė“, įmonės kodas 305924833, buveinės adresas Kalniškės g. 9-33, Alytus, LT-62415, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – admin@vacaresclothingstore.com.

2.       Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://vacaresclothingstore.com/.

3.       Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

4.       com – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.vacaresclothingstore.com

5.       Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

6.       Grąžinimo forma – nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise.

7.       Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje vacaresclothingstore.com: drabužiai, avalynė, aksesuarai bei dovanų kuponai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

8.       Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

9.       Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis vacaresclothingstore.com.

II. Bendrosios nuostatos

10.    Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

11.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

12.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes vacaresclothingstore.com internetinėje parduotuvėje.

13.    Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

14.    Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

15.    Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III. Privatumo politika

16.    MB “com“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

17.    Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

IV. Prekės

18.    Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

19.    Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

20.    Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

21.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

22.    Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

V. Pirkėjo teisės

23.    Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką admin@vacaresclothingstore.com. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

24.    Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.

25.    Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukta pirkimo-pardavimo sutartis.

26.    Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo.

VI. Pirkėjo įsipareigojimai

27.    Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

28.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

29.    Pirkėjas, naudodamasis com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VII. Pardavėjo teisės

30.    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.

31.    Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

32.    Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

33.    Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.

34.    Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

35.    Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų, įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo vėlavimą.

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

36.    Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https:// vacaresclothingstore.com/ teikiamomis paslaugomis.

37.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

38.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.

39.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7-10 (septynias – dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

40.    Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 7-10 (septynias – dešimt) darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

IX. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

41.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

42.    Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

43.    Naudojantis elektronine bankininkyste;

44.    Atliekant bankinį pavedimą;

45.    VACARESCLOTHINGSTORE dovanų kuponu.

46.    Pirkėjas, atsiskaitydamas bankiniu pavedimu, įsipareigoja už Prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas užsakymas.

47.    PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

X. Prekių pristatymas

48.    Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.

XI. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

49.    Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

50.    Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

51.    Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

52.    Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

53.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

54.    Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 21 darbo dieną, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.

55.    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

56.    Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Visais atvejais Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Esant išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

57.    Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.

58.    Tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

59.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

60.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

XII. Prekių grąžinimas ir keitimas

61.    VACARESCLOTHINGSTORE įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

62.    Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) bei užpildyti Prekių gražinimo formą, kurią galima rasti com skiltyje „Prekių grąžinimo forma“. Jei Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti VACARESCLOTHINGSTORE fizinėje parduotuvėje, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą pačią parduotuvę, tos parduotuvės darbo valandomis.

63.    Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo arba atsiėmimo dienos grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai raštu informavęs Pardavėją.

64.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė, pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

65.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 58 punkte numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

66.    Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

67.    Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

68.    Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

XIII. Atsakomybė

69.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

70.    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

71.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei MB „com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

72.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

73.    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

XIV. Apsikeitimas informacija

74.    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

75.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

76.    Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

XV. Baigiamosios nuostatos

77.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

78.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

79.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

80.    Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

81.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir VACARESCLOTHINGSTORE perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl VACARESCLOTHINGSTORE įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.